AIAT

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

โพสต์ล่าสุด

AIAT On Press: ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ออกรายการ คิดดีสังคมดี

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ และ คุณ คมสัน โกเสนตอ ออกรายการ คิดดีสังคมดี ตอน ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ทางช่อง TNN2

A Renaissance of Teleophthalmology through Artificial Intelligence

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

นายกสมาคมฯพร้อมกับเลขานุการสมาคมฯร่วมเสวนา “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

วันนี้ (1 มีนาคม 2563) ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (นายกสมาคมฯ) และ ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ (เลขานุการสมาคม) ร่วมกับ ดร. นฤมล ชูเมือง (กรรมการสมาคมฯ) ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” ภายในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1 4 5 6 7 8 36

สไลด์บรรยายวิชาการ

ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562 งาน AI & IoT Summit 2019 ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ปัญญาประดิษฐ์ กับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภค

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

1 4 5 6 7 8 13