December 19, 2018

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสมาคมไทยไอโอที

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 16:30 น. – 17:00 น. ณ ห้องรัชดา เดอะบาซาร์ โฮเทล แบ็งคอก ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน…

อ่านต่อ (Read more)
October 21, 2018

Press Release: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมจัดทำขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี ในงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล CEBIT…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท…

อ่านต่อ (Read more)
May 22, 2018

Press Release: AIROBIC2018

ปัจจุบัน ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์มีมากขึ้น ทำให้สังคมมีความตื่นตัวในการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์ด้านต่างๆ มากขึ้น ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand) ตะหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เราจึงจัดทำโครงการการแข่งขันสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai…

อ่านต่อ (Read more)
December 19, 2018

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสมาคมไทยไอโอที

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 16:30 น. – 17:00 น. ณ ห้องรัชดา เดอะบาซาร์ โฮเทล แบ็งคอก ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน…

อ่านต่อ (Read more)
October 21, 2018

Press Release: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมจัดทำขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี ในงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล CEBIT…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท…

อ่านต่อ (Read more)
May 22, 2018

Press Release: AIROBIC2018

ปัจจุบัน ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์มีมากขึ้น ทำให้สังคมมีความตื่นตัวในการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์ด้านต่างๆ มากขึ้น ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand) ตะหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เราจึงจัดทำโครงการการแข่งขันสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai…

อ่านต่อ (Read more)