AIAT

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

โพสต์ล่าสุด

LST20 Corpus คลังข้อมูลภาษาไทยตัวล่าสุด

Introducing LST20 Corpus, the latest large-scaled linguistically rich corpus from NECTEC, NSTDA.และแล้วก็ได้เวลาทำคลอดน้องออกมาเสียที ขอเชิญทุกท่านพบกับ LST20 Corpus คลังข้อมูลภาษาไทยตัวล่าสุด ผลงานวิจัยของเนคเทค สวทช. กันได้เลยครัช Available now at —-> https://aiforthai.in.thดาวน์โหลดได้แล้วที่ —-> https://aiforthai.in.th This dataset is *free of charge* for non-commercial uses and research. Please cite our technical report in your project/paper.หากใช้งานที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ สามารถใช้งานคลังข้อมูลนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงรายงานเชิงเทคนิคของเราในโปรเจ็กต์หรือบทความของท่านด้วย The technical report is under review on arXiv. […]

AIAT On Press: พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์

Online Event: เปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter โดย แบไต๋ และ Line Today โดย TNN Online

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยในเครือข่าย และองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษ พร้อมกับสร้างนวัตกรประเภทเอสไอ หรือผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ

เปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter

ตามที่ ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT)  และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคตร่วมกับเครือข่ายสมาชิกสมาคม และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค. เว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กร จึงจัดพิธีเปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter  ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.02-15.32 น. ทาง […]

AI Lives#15: AI and Education

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายกสภาวิศวกรกรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พิธีกรและผู้ร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

1 2 3 36

สไลด์บรรยายวิชาการ

ปัญญาประดิษฐ์กับความท้าทายในยุคนิวนอร์มัล หลังวิกฤติโควิต

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สนทนาปัญหายุทธศาสตร์เรื่อง “ผ่าวิกฤติโควิต1-9 ครั้งที่ ๓” มิติด้านเทคโนโลยีและพลังงาน

A Renaissance of Teleophthalmology through Artificial Intelligence

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

1 2 3 13