• 02-062-0978
  • 47/405 (อาคารนาริตะ ชั้น 7) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | info@aiat.or.th

AIAT Academy

ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดอบรมในหัวข้อพื้นฐาน ถึงระดับนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประยุกต์ใช้ในงานที่สนใจ...

โพสต์ล่าสุด

ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ บรรยาย AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่นคง

อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ บรรยาย AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่นคง

อุปนายกและเลขานุการสมาคมฯ ร่วมบรรยายในหัว การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความมั่งคง ให้กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา