• 02-062-0978
  • 47/405 (อาคารนาริตะ ชั้น 7) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | info@aiat.or.th

AIAT Academy

ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดอบรมในหัวข้อพื้นฐาน ถึงระดับนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประยุกต์ใช้ในงานที่สนใจ...