• 02-062-0978
  • 47/405 (อาคารนาริตะ ชั้น 7) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | info@aiat.or.th

AIAT Academy

ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดอบรมในหัวข้อพื้นฐาน ถึงระดับนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประยุกต์ใช้ในงานที่สนใจ...

โพสต์ล่าสุด

AI and Analytics Driven for Business

AI and Analytics Driven for Business

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ Western Digital Thailand...

Panel Session: Private Sector Perspective on Opportunities & Challenges

Panel Session: Private Sector Perspective on Opportunities & Challenges

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ Centara Grand at...

[รูปภาพด้านใน] นายกสมาคมฯ ร่วมเสวนา “เมื่อ AI เป็นครูคนใหม่ในสังคมแห่งการปรับตัว”

[รูปภาพด้านใน] นายกสมาคมฯ ร่วมเสวนา “เมื่อ AI เป็นครูคนใหม่ในสังคมแห่งการปรับตัว”

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมเสวนา "เมื่อ AI เป็นครูคนใหม่ในสังคมแห่งการปรับตัว" ให้คณะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่, คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา...