September 03, 2019

ม.ศรีปทุม ผนึก 3 สมาคม AIAT & ATCI & Thai IOT MOU ร่วมสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย,สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที MOU ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 ที่มา MTHAI

อ่านต่อ (Read more)
December 14, 2018

AIAT On Press: ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยวันที่: 12 ธันวาคม 2561สื่อจาก:…

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)
October 09, 2018

AIAT On Press: AI กับการศึกษาจีน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 9 ตุลาคม 2561 สื่อจาก: รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว ทาง FM…

อ่านต่อ (Read more)
September 15, 2018

AIAT On Press: แรงงานกับ AI

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 12 กันยายน 2561 สื่อจาก: รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว ทาง FM…

อ่านต่อ (Read more)
September 13, 2018

AIAT On Press: AI กับแรงงาน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 13 กันยายน 2561 สื่อจาก: ช่องสุวรรณภูมิ ฟังการสัมภาษณ์นี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
June 01, 2018

AIAT On Press: เกิดอะไรขึ้น? เมื่อ AI อยู่ใกล้คนไทยแค่เอื้อม

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 31 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: Thai PBS คลิกเพื่ออ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)
May 18, 2018

AIAT On Press: “CUCA” แนะรัฐเร่งคลอดยุทธศาสตร์ด้าน AI

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: เดลินิวส์ อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
May 17, 2018

AIAT On Press: AIAT MOU

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: หนังสือพิมพ์ ข่าวสด หน้า 19…

อ่านต่อ (Read more)
February 27, 2018

AIAT On Press: AI จะทำให้แรงงานคนตกงานหรือไม่อย่างไร

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561 สื่อจาก: รายการหยิบมาถกยกมาคุย, วิทยุจุฬา ฟังรายการ

อ่านต่อ (Read more)
February 25, 2018

AIAT On Press: AI เข้ามาแทนแรงงานคน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2561 สื่อจาก: สำนักข่าวไทย

อ่านต่อ (Read more)
January 17, 2018

AIAT On Press: จันทบุรีนำร่องใช้ปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยจับกุมคนร้าย

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 มกราคม 2561 สื่อจาก: The Standard อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
January 09, 2018

Machines to take over industry

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมฯ วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Bangkok Post

อ่านต่อ (Read more)
January 08, 2018

AIAT On Press: ‘เอไอ’ แทรกเข้ามาใกล้ตัวทุกที

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Voice Online อ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)
December 31, 2017

AIAT On Press: ปี 2018 ปัญญาประดิษฐ์จะแย่งงานมากขึ้น มนุษย์ต้องสร้างทักษะใหม่ ไทยควรพัฒนาหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหาร-เกษตร

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 30 ธันวาคม 2560 สื่อจาก: The Standard คลิกเพื่ออ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)
September 03, 2019

ม.ศรีปทุม ผนึก 3 สมาคม AIAT & ATCI & Thai IOT MOU ร่วมสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย,สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที MOU ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 ที่มา MTHAI

อ่านต่อ (Read more)
December 14, 2018

AIAT On Press: ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยวันที่: 12 ธันวาคม 2561สื่อจาก:…

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)
October 09, 2018

AIAT On Press: AI กับการศึกษาจีน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 9 ตุลาคม 2561 สื่อจาก: รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว ทาง FM…

อ่านต่อ (Read more)
September 15, 2018

AIAT On Press: แรงงานกับ AI

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 12 กันยายน 2561 สื่อจาก: รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว ทาง FM…

อ่านต่อ (Read more)
September 13, 2018

AIAT On Press: AI กับแรงงาน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 13 กันยายน 2561 สื่อจาก: ช่องสุวรรณภูมิ ฟังการสัมภาษณ์นี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
June 01, 2018

AIAT On Press: เกิดอะไรขึ้น? เมื่อ AI อยู่ใกล้คนไทยแค่เอื้อม

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 31 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: Thai PBS คลิกเพื่ออ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)
May 18, 2018

AIAT On Press: “CUCA” แนะรัฐเร่งคลอดยุทธศาสตร์ด้าน AI

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: เดลินิวส์ อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
May 17, 2018

AIAT On Press: AIAT MOU

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: หนังสือพิมพ์ ข่าวสด หน้า 19…

อ่านต่อ (Read more)
February 27, 2018

AIAT On Press: AI จะทำให้แรงงานคนตกงานหรือไม่อย่างไร

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561 สื่อจาก: รายการหยิบมาถกยกมาคุย, วิทยุจุฬา ฟังรายการ

อ่านต่อ (Read more)
February 25, 2018

AIAT On Press: AI เข้ามาแทนแรงงานคน

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2561 สื่อจาก: สำนักข่าวไทย

อ่านต่อ (Read more)
January 17, 2018

AIAT On Press: จันทบุรีนำร่องใช้ปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยจับกุมคนร้าย

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 มกราคม 2561 สื่อจาก: The Standard อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
January 09, 2018

Machines to take over industry

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมฯ วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Bangkok Post

อ่านต่อ (Read more)
January 08, 2018

AIAT On Press: ‘เอไอ’ แทรกเข้ามาใกล้ตัวทุกที

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Voice Online อ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)
December 31, 2017

AIAT On Press: ปี 2018 ปัญญาประดิษฐ์จะแย่งงานมากขึ้น มนุษย์ต้องสร้างทักษะใหม่ ไทยควรพัฒนาหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหาร-เกษตร

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 30 ธันวาคม 2560 สื่อจาก: The Standard คลิกเพื่ออ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)