AIAT

สไลด์บรรยาย AIAT

AIAT on Press

สติกเกอร์ไลน์ AIAT Youngsters

AIAT News

โพสต์ล่าสุด

ความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยี AI, Robotics, IoT and Big Data ในประเทศไทย

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Big Data สู่ AI ไปถึง Robot สังคมไทยรู้เท่าทันแค่ไหน บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องเบญจศิริ 1 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

การเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา

โดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง แนวคิดเรื่องการมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความชาญฉลาดได้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เช่น หุ่นยนต์ทาลอสบนเกาะครีต (300-270 ปีก่อนคริสต์ศักราช) อันเป็นหุ่นยนต์ทองแดงของเทพฮิฟีสตัส รวมไปถึง แฟรงเกนสไตน์ของแมรี เชลลีย์ (ค.ศ. 1818) หรือ R.U.R. ของนักเขียนชื่อดัง กาเรล ชาเปก (1920) ซึ่งเป็นผู้นิยามคำว่า robot เรียกหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก จนไปถึงนวนิยายสมัยใหม่ เช่น Star Wars (1977), Terminator (1984) AI (2001), iRobot (2004), Transformers (2007), Passengers (2016). นิยายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรามีความคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดความอ่านอย่างเช่นมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกนี้

1 31 32 33