AIAT

โครงการ Super AI Engineer
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

โพสต์ล่าสุด

เปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter

ตามที่ ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT)  และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคตร่วมกับเครือข่ายสมาชิกสมาคม และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค. เว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กร จึงจัดพิธีเปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter  ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.02-15.32 น. ทาง […]

AI Lives#15: AI and Education

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายกสภาวิศวกรกรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พิธีกรและผู้ร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

AI Lives#14: AI Hackathon Online NLP สัมภาษณ์ทีมที่ได้รับรางวัล

ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 สัมภาษณ์กับทีม ไทรบอก สำหรับรางวัลชนะเลิศ Star&Covid สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 TeamO v.2 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลยอดนิยม (Popular vote) Newbie สำหรับประกาศนียบัตร (Accuracy สูงสุดอันดับ 1) DekDoi LongBor สำหรับประกาศนียบัตร (Accuracy สูงสุดอันดับ 3) และรางวัลสำหรับมัธยมและเทียบเท่า Eucalyptus NLP สำหรับรางวัลสำหรับมัธยมและเทียบเท่า พิธีกร ดร. พี่อาร์ม (ดร. ปรัชญา บุญขวัญ) สุชาธิษณ์ บุนนาค

AI Lives #13: Super AI Engineer and Organizational Collaboration

ชี้แจงรายละเอียดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์และแนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัดBangkok AI Ambassador ดร.อิทธพันธ์ เมธเศรษฐประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Ztrus ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคงนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 2 3 4 5 37

สไลด์บรรยายวิชาการ

AI Change The World

บรรยายโดย ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ในงาน AI for Architectural & Material Design เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ Netizen ชั้น 28 ตึก T One ทองหล่อ

AI and Its Applications for Thailand 4.0 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย ๔.๐

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง The 12th Thai Kuramae Kai Meeting Seminar “Disruptive Technology เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องConvention Hall ชั้น ๖ ตึก E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

AI is all around ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ ๖๑ ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

1 2 3 4 5 13