September 25, 2018

พัฒนารากฐานการศึกษา สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อนาคต

บรรยายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561 บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 25…

อ่านต่อ (Read more)
September 25, 2018

พัฒนารากฐานการศึกษา สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อนาคต

บรรยายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561 บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 25…

อ่านต่อ (Read more)