October 22, 2019

AI is all around ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ ๖๑ ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง L…

อ่านต่อ (Read more)
October 22, 2019

AI is all around ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ ๖๑ ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง L…

อ่านต่อ (Read more)