October 18, 2019

ประกาศหยุด ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดของการหยุดมีดังนี้ วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าสมาคมฯ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ iSAI-NLP 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่…

อ่านต่อ (Read more)
October 18, 2019

ประกาศหยุด ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดของการหยุดมีดังนี้ วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าสมาคมฯ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ iSAI-NLP 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่…

อ่านต่อ (Read more)