November 28, 2019

CHATBOT for SME

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน CEBIT ASEAN Thailand วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 14:40 – 16:10…

อ่านต่อ (Read more)
November 04, 2019

[PR] พบกับ Workshop “CHATBOT for SME” ฟรี

โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรกรรมการสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ CEO iApp Technology เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในยุคออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
October 10, 2019

งานเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมจากญี่ปุ่น

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมจากญี่ปุ่นในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 – 17:00 น. ที่อิมแพคเมืองทองธานี…

อ่านต่อ (Read more)
July 09, 2019

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN 2019

CEBIT ASEAN จับมือ 2 กระทรวงใหญ่ ขนเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ จัดแสดง รองรับตลาดดิจิทัลโตกว่า 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 68 อิมแพ็ค จับมือ ดอชเช่อ…

อ่านต่อ (Read more)
May 06, 2018

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN Thailand

ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 18-20 ตุลาคม…

อ่านต่อ (Read more)
November 28, 2019

CHATBOT for SME

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน CEBIT ASEAN Thailand วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 14:40 – 16:10…

อ่านต่อ (Read more)
November 04, 2019

[PR] พบกับ Workshop “CHATBOT for SME” ฟรี

โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรกรรมการสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ CEO iApp Technology เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในยุคออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
October 10, 2019

งานเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมจากญี่ปุ่น

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมจากญี่ปุ่นในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 – 17:00 น. ที่อิมแพคเมืองทองธานี…

อ่านต่อ (Read more)
July 09, 2019

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN 2019

CEBIT ASEAN จับมือ 2 กระทรวงใหญ่ ขนเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ จัดแสดง รองรับตลาดดิจิทัลโตกว่า 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 68 อิมแพ็ค จับมือ ดอชเช่อ…

อ่านต่อ (Read more)
May 06, 2018

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN Thailand

ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 18-20 ตุลาคม…

อ่านต่อ (Read more)