Posted on

A Renaissance of Teleophthalmology through Artificial Intelligence

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

AI กับงานสาธารณสุข Smart Organization Kanchanaburi 4.0

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

ปัญญาประดิษฐ์…ผู้ช่วยหรือตัวป่วนในระบบสุขภาพ

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม…

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

What is Artificial Intelligence (AI) ? How AI can help medical care in digital age ?

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล สัมมนา “DMS Medical AI Awaken: COE Alignment” ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) ให้กับกรมควบคุมโรค

บรรยายโดย อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

A Renaissance of Teleophthalmology through Artificial Intelligence

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

AI กับงานสาธารณสุข Smart Organization Kanchanaburi 4.0

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

ปัญญาประดิษฐ์…ผู้ช่วยหรือตัวป่วนในระบบสุขภาพ

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม…

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

What is Artificial Intelligence (AI) ? How AI can help medical care in digital age ?

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล สัมมนา “DMS Medical AI Awaken: COE Alignment” ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

อ่านต่อ (Read more)
Posted on

Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) ให้กับกรมควบคุมโรค

บรรยายโดย อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)