September 25, 2019

AI กับงานสาธารณสุข Smart Organization Kanchanaburi 4.0

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ (Read more)
September 01, 2019

ปัญญาประดิษฐ์…ผู้ช่วยหรือตัวป่วนในระบบสุขภาพ

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม…

อ่านต่อ (Read more)
January 30, 2019

What is Artificial Intelligence (AI) ? How AI can help medical care in digital age ?

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล สัมมนา “DMS Medical AI Awaken: COE Alignment” ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

อ่านต่อ (Read more)
November 24, 2018

Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) ให้กับกรมควบคุมโรค

บรรยายโดย อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
September 25, 2019

AI กับงานสาธารณสุข Smart Organization Kanchanaburi 4.0

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ (Read more)
September 01, 2019

ปัญญาประดิษฐ์…ผู้ช่วยหรือตัวป่วนในระบบสุขภาพ

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม…

อ่านต่อ (Read more)
January 30, 2019

What is Artificial Intelligence (AI) ? How AI can help medical care in digital age ?

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล สัมมนา “DMS Medical AI Awaken: COE Alignment” ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

อ่านต่อ (Read more)
November 24, 2018

Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) ให้กับกรมควบคุมโรค

บรรยายโดย อาจารย์ ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)