November 20, 2019

AIAT on Press: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวี

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 สื่อจาก: เนชั่นทีวี คลิกเพื่อรับชมคลิปต้นฉบับ

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัลวันนักวิจัย มธ.

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอุปนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โอกาสได้รับรางวัลในวันนักวิจัย…

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

Behind the scenes: สัมภาษณ์ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี ในด้านปัญญาประดิษฐ์ และร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum ซึ่งอยู่ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีโลหะการอัจฉริยะ Metalex 2019 https://www.metalex.co.th ออกอากาศในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 12, 2019

AI Change The World

บรรยายโดย ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ในงาน AI for Architectural & Material Design เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

AIAT on Press: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวี

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 สื่อจาก: เนชั่นทีวี คลิกเพื่อรับชมคลิปต้นฉบับ

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัลวันนักวิจัย มธ.

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอุปนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โอกาสได้รับรางวัลในวันนักวิจัย…

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

Behind the scenes: สัมภาษณ์ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี ในด้านปัญญาประดิษฐ์ และร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum ซึ่งอยู่ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีโลหะการอัจฉริยะ Metalex 2019 https://www.metalex.co.th ออกอากาศในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 12, 2019

AI Change The World

บรรยายโดย ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ในงาน AI for Architectural & Material Design เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)