[PR] พบกับ Workshop “CHATBOT for SME” ฟรี

โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
กรรมการสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ CEO iApp Technology

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในยุคออนไลน์

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.40 – 16.10 น.
ณ ห้อง Amber 1 เมืองทองธานี

สอบถามข้อมูล โทร : 02-833-6336 หรือ

email: info@cebitasean.com

ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรี! ได้ที่

http://cebitasean.com/visitor-registration/