November 21, 2019

ศักยภาพของ AI สู่โอกาสใหม่แห่งการแข่งขันและความสำเร็จ

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน METALEX AI Forum 2019 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ไบเทค…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

AIAT on Press: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวี

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 สื่อจาก: เนชั่นทีวี คลิกเพื่อรับชมคลิปต้นฉบับ

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

Behind the scenes: สัมภาษณ์ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี ในด้านปัญญาประดิษฐ์ และร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum ซึ่งอยู่ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีโลหะการอัจฉริยะ Metalex 2019 https://www.metalex.co.th ออกอากาศในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 05, 2019

[PR] METALEX AI Forum 2019

สมาคมฯ จัดบรรยายหัว ศักยภาพของ AI สู่โอกาสใหม่แห่งการแข่งขันและความสำเร็จ โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:45…

อ่านต่อ (Read more)
September 20, 2019

[ประชาสัมพันธ์] METALEX 2019

METALEX 2019 will open up a new world of smart metalworking technologies, many of which…

อ่านต่อ (Read more)
November 23, 2018

การบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

หัวข้อ: AI และการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม บรรยายโดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ณ Metalex 2018 (MR211, Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)
November 22, 2018

หุ่นยนต์สนทนา (แชทบอท) ภาษาไทย สร้างยากแค่ไหน

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 21, 2018

ปัญญาประดิษฐ์: ความเช่ือมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 09, 2018

ประชาสัมพันธ์: METALEX AI Forum 2018

ปัญญาประดิษฐ์ : ความเชื่อมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Artificial Intelligence : The Trust of Human Industry and Technology ขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

ลงทะเบียนการบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดบรรยายและให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมใน งาน METALEX 2018 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเวลาและสถานที่ วันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)
November 21, 2019

ศักยภาพของ AI สู่โอกาสใหม่แห่งการแข่งขันและความสำเร็จ

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน METALEX AI Forum 2019 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ไบเทค…

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2019

AIAT on Press: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวี

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562 สื่อจาก: เนชั่นทีวี คลิกเพื่อรับชมคลิปต้นฉบับ

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

Behind the scenes: สัมภาษณ์ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี ในด้านปัญญาประดิษฐ์ และร่วมประชาสัมพันธ์งาน AI Forum ซึ่งอยู่ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีโลหะการอัจฉริยะ Metalex 2019 https://www.metalex.co.th ออกอากาศในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 05, 2019

[PR] METALEX AI Forum 2019

สมาคมฯ จัดบรรยายหัว ศักยภาพของ AI สู่โอกาสใหม่แห่งการแข่งขันและความสำเร็จ โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:45…

อ่านต่อ (Read more)
September 20, 2019

[ประชาสัมพันธ์] METALEX 2019

METALEX 2019 will open up a new world of smart metalworking technologies, many of which…

อ่านต่อ (Read more)
November 23, 2018

การบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

หัวข้อ: AI และการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม บรรยายโดย ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ณ Metalex 2018 (MR211, Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)
November 22, 2018

หุ่นยนต์สนทนา (แชทบอท) ภาษาไทย สร้างยากแค่ไหน

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 21, 2018

ปัญญาประดิษฐ์: ความเช่ือมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน…

อ่านต่อ (Read more)
November 09, 2018

ประชาสัมพันธ์: METALEX AI Forum 2018

ปัญญาประดิษฐ์ : ความเชื่อมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Artificial Intelligence : The Trust of Human Industry and Technology ขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ…

อ่านต่อ (Read more)
October 19, 2018

ลงทะเบียนการบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดบรรยายและให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมใน งาน METALEX 2018 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเวลาและสถานที่ วันที่ 24…

อ่านต่อ (Read more)