March 26, 2019

ปัญญาประดิษฐ์กับโลกของการศึกษา

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
December 14, 2018

AIAT On Press: ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยวันที่: 12 ธันวาคม 2561สื่อจาก:…

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)
August 31, 2018

Intelligent Informatics and Service Innovation (IISI) Research Center and Artificial Intelligence Association of Thailand

บรรยายใน Dtac Workshop บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ AI Lab,…

อ่านต่อ (Read more)
August 22, 2018

อนาคตปัญญาประดิษฐ์ในไทยและต่างประเทศ

บรรยายในการเปิดตัวต้นไทร AI Co-Working Space บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร, ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ,…

อ่านต่อ (Read more)
January 08, 2018

AIAT On Press: ‘เอไอ’ แทรกเข้ามาใกล้ตัวทุกที

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Voice Online อ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)
March 26, 2019

ปัญญาประดิษฐ์กับโลกของการศึกษา

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
December 14, 2018

AIAT On Press: ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยวันที่: 12 ธันวาคม 2561สื่อจาก:…

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)
August 31, 2018

Intelligent Informatics and Service Innovation (IISI) Research Center and Artificial Intelligence Association of Thailand

บรรยายใน Dtac Workshop บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ AI Lab,…

อ่านต่อ (Read more)
August 22, 2018

อนาคตปัญญาประดิษฐ์ในไทยและต่างประเทศ

บรรยายในการเปิดตัวต้นไทร AI Co-Working Space บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร, ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ,…

อ่านต่อ (Read more)
January 08, 2018

AIAT On Press: ‘เอไอ’ แทรกเข้ามาใกล้ตัวทุกที

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Voice Online อ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)