April 19, 2020

รายการ AI Live ตอนที่ 1

ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 ผู้ร่วมสนทนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ดร….

อ่านต่อ (Read more)
February 18, 2020

ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

AIAT On Press: สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าหารือ มทร.ล้านนา การพัฒนาบุคลากรและการตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน AI Literacy ของภาคเหนือ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ…

อ่านต่อ (Read more)
July 31, 2019

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards DIA by DGA 17 สิงหาคมนี้

ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards DIA by DGA ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 17…

อ่านต่อ (Read more)
July 02, 2019

AI และ Open Data

โดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อ 2 กรกฏาคม 2562 ให้กับ หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อ่านต่อ (Read more)
June 18, 2019

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นสำหรับวงการประกันภัย

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด…

อ่านต่อ (Read more)
March 26, 2019

ปัญญาประดิษฐ์กับโลกของการศึกษา

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
December 14, 2018

AIAT On Press: ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยวันที่: 12 ธันวาคม 2561สื่อจาก:…

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)
August 31, 2018

Intelligent Informatics and Service Innovation (IISI) Research Center and Artificial Intelligence Association of Thailand

บรรยายใน Dtac Workshop บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ AI Lab,…

อ่านต่อ (Read more)
August 22, 2018

อนาคตปัญญาประดิษฐ์ในไทยและต่างประเทศ

บรรยายในการเปิดตัวต้นไทร AI Co-Working Space บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร, ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ,…

อ่านต่อ (Read more)
January 08, 2018

AIAT On Press: ‘เอไอ’ แทรกเข้ามาใกล้ตัวทุกที

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Voice Online อ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)
April 19, 2020

รายการ AI Live ตอนที่ 1

ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 ผู้ร่วมสนทนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ดร….

อ่านต่อ (Read more)
February 18, 2020

ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อ่านต่อ (Read more)
November 14, 2019

AIAT On Press: สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าหารือ มทร.ล้านนา การพัฒนาบุคลากรและการตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน AI Literacy ของภาคเหนือ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ…

อ่านต่อ (Read more)
July 31, 2019

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards DIA by DGA 17 สิงหาคมนี้

ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards DIA by DGA ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 17…

อ่านต่อ (Read more)
July 02, 2019

AI และ Open Data

โดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ เมื่อ 2 กรกฏาคม 2562 ให้กับ หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

อ่านต่อ (Read more)
June 18, 2019

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นสำหรับวงการประกันภัย

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด…

อ่านต่อ (Read more)
March 26, 2019

ปัญญาประดิษฐ์กับโลกของการศึกษา

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
December 14, 2018

AIAT On Press: ปรับตัวอย่างไรในยุค AI ครองเมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยวันที่: 12 ธันวาคม 2561สื่อจาก:…

อ่านต่อ (Read more)
November 10, 2018

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ dtac…

อ่านต่อ (Read more)
November 01, 2018

AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา” บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent &…

อ่านต่อ (Read more)
August 31, 2018

Intelligent Informatics and Service Innovation (IISI) Research Center and Artificial Intelligence Association of Thailand

บรรยายใน Dtac Workshop บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ AI Lab,…

อ่านต่อ (Read more)
August 22, 2018

อนาคตปัญญาประดิษฐ์ในไทยและต่างประเทศ

บรรยายในการเปิดตัวต้นไทร AI Co-Working Space บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร, ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ,…

อ่านต่อ (Read more)
January 08, 2018

AIAT On Press: ‘เอไอ’ แทรกเข้ามาใกล้ตัวทุกที

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 8 มกราคม 2561 สื่อจาก: Voice Online อ่านบทความ

อ่านต่อ (Read more)