March 26, 2019

ปัญญาประดิษฐ์กับโลกของการศึกษา

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
March 26, 2019

ปัญญาประดิษฐ์กับโลกของการศึกษา

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)