สื่อมวลชน

การขอสัมภาษณ์

ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย AIAT ยินดีให้ทุกท่านติดต่อขอสัมภาษณ์เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านต่างๆ (อาทิเช่น ผลกระทบปัญญาประดิษฐ์ต่อแรงงาน, ปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา เป็นต้น) จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ จากหลายหน่วยงาน  ท่านสามารถติดต่อ คุณสุชาธิษณ์ suchathit@aiat.or.th ในขอนัดสัมภาษณ์

โลโก้

โลโก้ปกติ

โลโก้ขาว

โลโก้สีดำ