วีดีโอสาระความรู้ด้าน AI

ซีรีย์ Machine Learning ฉบับเข้าใจง่าย

วีดีโอบรรยายจากงาน iSAI-NLP 2018

Research club (ตลาดนัดวิจัย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

AI News

วีดีโอสอนจากงาน AIROBIC2018

คลิปสอน ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

วีดีโอบรรยายจากงาน iSAI-NLP 2017

วีดีโอสอนจากงาน iSAI-NLP 2017

วีดีโอสอนจากงาน KSS 2017