วีดีโอบรรยายจากงาน iSAI-NLP 2017

วีดีโอสอนจากงาน iSAI-NLP 2017

วีดีโอสอนจากงาน KSS 2017