AIAT

โครงการ Super AI Engineer
Slider

โพสต์ล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัลวันนักวิจัย มธ.

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอุปนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โอกาสได้รับรางวัลในวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สูจิบัตรงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

Empowering your business transformation with AI

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ในงาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIGITAL 2019 Digital Globalization and Diversity in Disruptive Technology and Communication เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น “BangkokCityLibrary”

ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ใช้ระบบมือถือ Andriod กับแอปพลิเคชัน “BangkokCityLibrary” ซึ่งเป็นแอปฯที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เช่น ประวัติความเป็นมา, การเดินทาง, ผังหอสมุด, บริการจากห้องสมุด และอื่นๆ ซึ่งมีทั้งเวอร์ชัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก วิทยาลัยนวัตกรรม สาขานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจควิชา Service Management and Innovation Seminar ของผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้คิดค้น Arsa Framework ที่เป็นโปรแกรมหลักในการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรี! ในระบบ Andriod ผ่าน Google Play Store โดยเสิร์ชคำว่า “BangkokCityLibrary” (เขียนติดกัน) หรือเข้าไปที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=arsa.framework.BangkokCityLibrary

1 11 12 13 14 15 39

สไลด์บรรยายวิชาการ

การสร้างทรัพยากรเพื่อการประมวลผลภาษาไทย (คลังต้นไม้ข้อความและการใช้งาน)

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง ความรับผิดในการกระทำละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยี AI, Robotics, IoT and Big Data ในประเทศไทย

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Big Data สู่ AI ไปถึง Robot สังคมไทยรู้เท่าทันแค่ไหน บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องเบญจศิริ 1 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

1 11 12 13