สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับดร.ปฏิยุทธและดร.วรวุทธิ์ 2 กรรมการสมาคมฯ ที่เพิ่งจบป.เอก
TAGS: ปฏิยุทธ พรามแก้ววรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว และดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม กรรมการสมาคมฯ ทั้งสองท่าน ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว เป็นกรรมการกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม เป็นกรรมการสมทบ สมาคมฯ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop