เชิญชวนทุกท่านร่วมงานอบรมด้าน NLP, Big Data และ Computer Vision ฟรี!
TAGS: AIROBIC2018Big DataComputer VisionNLPกอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรธนารักษ์ ธีระมั่นคงเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

เชิญชวนทุกท่านร่วมงานอบรมด้าน NLP, Big Data และ Computer Vision ฟรี! (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน AIROBIC2018)
ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561*** ณ ศูนย์อบรม AIAT Academy ชั้น 7 ตึกนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)

วิชาที่จัดอบรมและผู้สอน
NLP โดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
Big Data โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
Computer Vision โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
Workshop โดย ท่านอาจารย์ทั้งสามท่าน

ผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมอาทิเช่นภาษา Python ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าแข่งขันงาน AIROBIC2018 จะได้รับคะแนนพิเศษ (ต้องเข้าครบทั้งสองวัน)

ผู้สนใจสามารถสมัคร (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ประกาศผลที่มีสิทธิ์อบรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ทาง https://fb.me/aiat2015
ข้อมูลอื่นๆของ AIROBIC2018
สอบถามของข้อมูลเพื่มเติม admin@aiat.or.th

*** หมายเหตุ: กำหนดการเลือนจากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 เป็น 7 – 8 กรกฎาคม 2561

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply