[ลงเบียนฟรี!] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม ณ งาน Nepcon Thailand 2019
TAGS: IoTNepcon Thailand 2019พลากร นิลเขต

บรรยายโดย : อาจารย์พลากร นิลเขต

วันที่:19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 – 15:00

สถานที่: ห้อง MR215 ไบเทค บางนา

จำนวนผู้ฟัง: 60 ท่าน

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่ (มาก่อนได้ก่อน)

กำหนดการ

13:00 – 13:15 น. ลงเบียน

13:15 – 14:45 น. บรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม

14:45 – 15:00 น. คำถาม – ตอบกับวิทยากร

หมายเหตุ: ผู้ที่ลงทะเบียนจากหน้าเว็บ จะต้องมาที่หน้าห้องก่อนเวลา 13:15 น. ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


Fan of BNK48.

Leave a Reply