การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม ณ งาน Nepcon Thailand 2019
TAGS: IoTNepcon Thailand 2019พลากร นิลเขต

Download Slide!

Thai Datasets

บรรยายโดย : อาจารย์พลากร นิลเขต

วันที่: 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 – 15:00

สถานที่: ห้อง MR215 ไบเทค บางนา

จำนวนผู้ฟัง: 40 ท่าน

ลงทะเบียน: (เต็ม)

กำหนดการ

13:00 – 13:30 น. ลงเบียน

13:30 – 14:45 น. บรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม

14:45 – 15:00 น. คำถาม – ตอบกับวิทยากร

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply