สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายนามดังนี้