หมายเหตุ : การคิดค่าบริการค่าจอดรถภายในอาคารสำนักงาน
– วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ แสตมป์บัตรจอดรถ ณ ล้อบบี้ ชั้น 1 สามารถจอดฟรีได้ 2 ชม. ชั่วโมงถัดไป คิดค่าจอดชั่วโมงละ 30 บาท
– วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์: วันเสาร์ – วันอาทิตย์ แสตมป์บัตรจอดรถ ณ ล้อบบี้ ชั้น 1 จอดฟรี 4 ชม. ชั่วโมงถัดไปคิดค่าจอดชั่วโมงละ 10 บาท

*** กรณีไม่แสตมป์บัตรจอดรถ สามารถจอดฟรีได้ 15 นาที และคิดค่าจอดชั่วโมงละ 30 บาท

หมายเหตุ : การคิดค่าบริการค่าจอดรถภายในอาคารสำนักงาน
– วันทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ แสตมป์บัตรจอดรถ ณ ล้อบบี้ ชั้น 1 สามารถจอดฟรีได้ 2 ชม. ชั่วโมงถัดไป คิดค่าจอดชั่วโมงละ 30 บาท
– วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์: วันเสาร์ – วันอาทิตย์ แสตมป์บัตรจอดรถ ณ ล้อบบี้ ชั้น 1 จอดฟรี 4 ชม. ชั่วโมงถัดไปคิดค่าจอดชั่วโมงละ 10 บาท

*** กรณีไม่แสตมป์บัตรจอดรถ สามารถจอดฟรีได้ 15 นาที และคิดค่าจอดชั่วโมงละ 30 บาท