แผนที่ AIAT

เลขที่ 160 หมู่ 5 (ติดกับธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000