ชีวิตในยุคปัญญาประดิษฐ์
TAGS: ธนารักษ์ ธีระมั่นคงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7

งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop