งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware
TAGS: Thaiwareเทพชัย ทรัพย์นิธิ

งานเสวนา “IT iTrend ครั้งที่ 11 พลังคลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ” จัดโดย Thaiware

ร่วมบรรยายโดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

ณ dtac house จามจุรีสแควร์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วีดีโอไลฟ์ 1 และวีดีโอไลฟ์ 2

Fan of Lazy Game Reviews

Leave a Reply