พัฒนารากฐานการศึกษา สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อนาคต
TAGS: NECTECธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้


Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply