พัฒนารากฐานการศึกษา สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อนาคต

บรรยายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้