ติดต่อสมาคม

ท่านสามารถติดต่อสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้หลายช่องทาง ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก: Facebook, Youtube, Line และ Github และช่องทางปกติทางจดหมาย, อีเมล และโทรศัพท์ ทั้งท่านสามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.

You can contact us (AIAT) via Social Media: Facebook, Youtube, Line, and Github, for tradition method: mail, email and telephone from Monday to Friday 9 AM – 5 PM.

Address

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
เลขที่ 47/405, อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(แผนที่)


Artificial Intelligence Association of Thailand
47/405, 7th floor, Narita Building, Moo 3, Ban Mai, Pak Kret, Nonthaburi, 11120
(Map)

Email

info@aiat.or.th

Phone number (Office Hours: 9 AM – 5 PM Monday to Friday)

02-062-0978

097-186-1734

International

(+66) 20620978

(+66) 971861734

Facebook

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย [ส่งข้อความ]

Artificial Intelligence Association of Thailand [English]

Facebook AIAT Academy

Youtube

AIAT

Github

Artificial Intelligence Association of Thailand

Line

เพิ่มเพื่อน