หุ่นยนต์สนทนา (แชทบอท) ภาษาไทย สร้างยากแค่ไหน

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร

ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้