AIAT On Press: จันทบุรีนำร่องใช้ปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยจับกุมคนร้าย
TAGS: The Standardมหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วันที่: 17 มกราคม 2561
สื่อจาก: The Standard

อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

Fan of BNK48.

Leave a Reply