October 21, 2019

ทรูกำลังหา นศ.ที่จบใหม่

ภาระงานครู 1.เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณระดับ อ.1-ม.6 ดูแลการสอนการจัดการห้องเรียน การ จัดทำผลการเรียน การเก็บผลงานนักเรียน คะแนนรวมถึงส่งผลการเรียนให้กับโรงเรียน ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น ปฏิบัติงานโซนจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ…

อ่านต่อ (Read more)
October 17, 2019

หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ต้องการรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครอาจารย์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 2 – 3 ท่าน เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ติดต่อคุณสุภัทรียา เบอร์ 0814979618

อ่านต่อ (Read more)
October 17, 2019

Job Interview for Iwane Laboratory, Japan

Job Interview for Iwane Laboratory, Japan The salary is quite good and the working place…

อ่านต่อ (Read more)
October 21, 2019

ทรูกำลังหา นศ.ที่จบใหม่

ภาระงานครู 1.เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณระดับ อ.1-ม.6 ดูแลการสอนการจัดการห้องเรียน การ จัดทำผลการเรียน การเก็บผลงานนักเรียน คะแนนรวมถึงส่งผลการเรียนให้กับโรงเรียน ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น ปฏิบัติงานโซนจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ…

อ่านต่อ (Read more)
October 17, 2019

หัวเฉียวฯ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ต้องการรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครอาจารย์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 2 – 3 ท่าน เงินเดือนสามารถต่อรองได้ ติดต่อคุณสุภัทรียา เบอร์ 0814979618

อ่านต่อ (Read more)
October 17, 2019

Job Interview for Iwane Laboratory, Japan

Job Interview for Iwane Laboratory, Japan The salary is quite good and the working place…

อ่านต่อ (Read more)