เอกสารอบรม AIROBIC2018
TAGS: AIROBIC2018ChatbotNLP

สไลด์และวีดีโอจากงานอบรม AIROBIC2018

An AIAT staff, Love Linux and fan of BNK48.

Leave a Reply