May 22, 2018

Press Release: AIROBIC2018

ปัจจุบัน ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์มีมากขึ้น ทำให้สังคมมีความตื่นตัวในการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์ด้านต่างๆ มากขึ้น ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand) ตะหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เราจึงจัดทำโครงการการแข่งขันสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai…

อ่านต่อ (Read more)
May 18, 2018

AIAT On Press: “CUCA” แนะรัฐเร่งคลอดยุทธศาสตร์ด้าน AI

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: เดลินิวส์ อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
May 17, 2018

AIAT On Press: AIAT MOU

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: หนังสือพิมพ์ ข่าวสด หน้า 19…

อ่านต่อ (Read more)
May 06, 2018

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN Thailand

ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 18-20 ตุลาคม…

อ่านต่อ (Read more)
May 02, 2018

AIAT On Press: ‘หุ่นยนต์เอไอ​’ จ่อคิวขึ้นแท่น ‘แรงงานพรีเมียม’

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 2 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 10 อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
May 02, 2018

การศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
May 22, 2018

Press Release: AIROBIC2018

ปัจจุบัน ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์มีมากขึ้น ทำให้สังคมมีความตื่นตัวในการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์ด้านต่างๆ มากขึ้น ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand) ตะหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เราจึงจัดทำโครงการการแข่งขันสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai…

อ่านต่อ (Read more)
May 18, 2018

AIAT On Press: “CUCA” แนะรัฐเร่งคลอดยุทธศาสตร์ด้าน AI

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: เดลินิวส์ อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
May 17, 2018

AIAT On Press: AIAT MOU

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: หนังสือพิมพ์ ข่าวสด หน้า 19…

อ่านต่อ (Read more)
May 06, 2018

[ประชาสัมพันธ์] CEBIT ASEAN Thailand

ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 18-20 ตุลาคม…

อ่านต่อ (Read more)
May 02, 2018

AIAT On Press: ‘หุ่นยนต์เอไอ​’ จ่อคิวขึ้นแท่น ‘แรงงานพรีเมียม’

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 2 พฤษภาคม 2561 สื่อจาก: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 10 อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

อ่านต่อ (Read more)
May 02, 2018

การศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)