การสร้างทรัพยากรเพื่อการประมวลผลภาษาไทย (คลังต้นไม้ข้อความและการใช้งาน)
TAGS: ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

An AIAT staff, Love Linux and fan of BNK48.

Leave a Reply