ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นสำหรับวงการประกันภัย
TAGS: กรุงเทพประกันภัยธนารักษ์ ธีระมั่นคงเทพชัย ทรัพย์นิธิ

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สไลด์ของศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

สไลด์ของดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop