ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง ความรับผิดในการกระทำละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Suchathit Boonnag

01/20/2018

AIAT On Press: จันทบุรีนำร่องใช้ปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยจับกุมคนร้าย

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขานุการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 17 มกราคม 2561 สื่อจาก: The Standard อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้

Suchathit Boonnag

01/17/2018

AIAT On Press: ปี 2018 ปัญญาประดิษฐ์จะแย่งงานมากขึ้น มนุษย์ต้องสร้างทักษะใหม่ ไทยควรพัฒนาหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหาร-เกษตร

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย วันที่: 30 ธันวาคม 2560 สื่อจาก: The Standard คลิกเพื่ออ่านบทความ

Suchathit Boonnag

12/31/2017

ความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยี AI, Robotics, IoT and Big Data ในประเทศไทย

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Big Data สู่ AI ไปถึง Robot สังคมไทยรู้เท่าทันแค่ไหน บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องเบญจศิริ 1 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Suchathit Boonnag

11/20/2017

การเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา

โดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง แนวคิดเรื่องการมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความชาญฉลาดได้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เช่น หุ่นยนต์ทาลอสบนเกาะครีต (300-270 ปีก่อนคริสต์ศักราช) อันเป็นหุ่นยนต์ทองแดงของเทพฮิฟีสตัส รวมไปถึง แฟรงเกนสไตน์ของแมรี เชลลีย์ (ค.ศ. 1818) หรือ R.U.R. ของนักเขียนชื่อดัง กาเรล ชาเปก (1920) ซึ่งเป็นผู้นิยามคำว่า robot เรียกหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก จนไปถึงนวนิยายสมัยใหม่ เช่น Star Wars (1977), Terminator (1984) AI (2001), iRobot (2004), Transformers (2007), Passengers (2016). นิยายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรามีความคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดความอ่านอย่างเช่นมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกนี้

Suchathit Boonnag

10/04/2017
1 7 8 9