การเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา

โดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง แนวคิดเรื่องการมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความชาญฉลาดได้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เช่น หุ่นยนต์ทาลอสบนเกาะครีต (300-270 ปีก่อนคริสต์ศักราช) อันเป็นหุ่นยนต์ทองแดงของเทพฮิฟีสตัส รวมไปถึง แฟรงเกนสไตน์ของแมรี เชลลีย์ (ค.ศ. 1818) หรือ R.U.R. ของนักเขียนชื่อดัง กาเรล ชาเปก (1920) ซึ่งเป็นผู้นิยามคำว่า robot เรียกหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก จนไปถึงนวนิยายสมัยใหม่ เช่น Star Wars (1977), Terminator (1984) AI (2001), iRobot (2004), Transformers (2007), Passengers (2016). นิยายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรามีความคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดความอ่านอย่างเช่นมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกนี้

Suchathit Boonnag

10/04/2017
1 8 9 10