อนาคตปัญญาประดิษฐ์ในไทยและต่างประเทศ
TAGS: กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรธนารักษ์ ธีระมั่นคงมหศักดิ์ เกตุฉ่ำเทพชัย ทรัพย์นิธิ

บรรยายในการเปิดตัวต้นไทร AI Co-Working Space

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร, ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ, ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

ณ อาคารกองบญุมา ถนนสีลม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Fan of BNK48.

Leave a Reply