เอกสารอบรม AIROBIC2018
TAGS: AIROBIC2018ChatbotNLPกอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรธนารักษ์ ธีระมั่นคงปรัชญา บุญขวัญพีรจักร์ วิฑูรชาติ

สไลด์และวีดีโอจากงานอบรม AIROBIC2018

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply