ประกาศผู้โชคดี (สมาชิกสมาคมฯ) กิจกรรมแจกสติกเกอร์ไลน์ AIAT Youngsters

ขอแสดงความยินกับผู้โชคดีสมาชิกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยที่จะได้รับสติกเกอร์ไลน์ AIAT Youngsters ซึ่ง AIAT จัดสร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ AI ให้เป็นที่รู็จักของประชาชนทั่วไป

รายชื่อมีดังนี้

  • คณปิติภูมิ โพสาวัง
  • คุณนภัส รุ่งเรืองบางชัน
  • คุณกนกมน รุจิรกุล
  • คุณแคน อุดมเจริญชัยกิจ
  • คุณอาคม ไทยเจริญ

สำหรับท่านที่อยากได้ ท่านสามารถซื้อได้ที่ https://store.line.me/stickershop/product/5727218/th