AIAT On Press: AIAT MOU

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วันที่: 17 พฤษภาคม 2561
สื่อจาก: หนังสือพิมพ์ ข่าวสด หน้า 19

อ่านบทความนี้ได้จากลิงค์นี้