AIAT On Press: แนะพัฒนาทักษะ 5 ด้าน รับมือ AI แย่งงานมนุษย์

ที่มา นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

วันที่ 16 มกราคม 2563 หน้า 11

ให้สัมภาษณ์โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง