ลงทะเบียนการบรรยายและให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม งาน METALEX 2018
TAGS: IndustryMETALEX

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดบรรยายและให้คำปรึกษาในภาคอุตสาหกรรมใน งาน METALEX 2018 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันเวลาและสถานที่

วันที่ 24 พฤจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง MR211

กำหนดการ

13:00 – 13:15 ลงทะเบียน
13:15 – 14:00 บรรยายเรื่อง AI และการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
14:00 – 16:00 ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษากับที่ต้องการขอรับคำปรึกษา

ลงทะเบียน

หมายเหตุ*  ปิดรับสมัครการขอรับการปรึกษา

หมายเหตุ: การขอรับปรึกษาจะเรียงตามลำดับการสมัคร (first come first serve)


Fan of Lazy Game Reviews

Leave a Reply