AIAT On Press: AI จะทำให้แรงงานคนตกงานหรือไม่อย่างไร

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561
สื่อจาก: รายการหยิบมาถกยกมาคุย, วิทยุจุฬา

ฟังรายการ