ความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยี AI, Robotics, IoT and Big Data ในประเทศไทย
TAGS: Big DataIoTRoboticsธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Big Data สู่ AI ไปถึง Robot สังคมไทยรู้เท่าทันแค่ไหน

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ ห้องเบญจศิริ 1 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply