ปัญญาประดิษฐ์: ความเช่ือมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ AI Forum Metalex 2018 (Hall 106 Bitec Bangna)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้