AI Lives ครั้งที่ 10: การแข่งขัน AI Hackathon Online (COVID Image) ตอนที่ 1

ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015

สัมภาษณ์กับทีม

  • TeamO
  • AI Smith
  • โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว
  • เอไอ…เอ ทำเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

พิธีกร

  • ผศ.ดร. นริศ หนูหอม
  • ดร. สุเมธ ยืนยง
  • สุชาธิษณ์ บุนนาค