AIAT On Press: แรงงานกับ AI
TAGS: ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วันที่: 12 กันยายน 2561
สื่อจาก: รายการ ครบเครื่องเรื่องข่าว ทาง FM 100.5

ฟังการสัมภาษณ์นี้ได้จากลิงค์นี้

Leave a Reply