มุมมองทรัพย์สินทางปัญญาต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในยุคดิจิทัล
TAGS: DEPAกรมทรัพย์สินทางปัญญาธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ให้กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ DEPA

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ณ​ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop